บริษัท กรีน วอเตอร์เทค จำกัด

ความจำเป็นที่ต้องมีเครื่องกรองน้ำในบ้าน

6 มิถุนายน 2556

ความจำเป็นที่ต้องมีเครื่องกรองน้ำในบ้าน        องค์การอนามัยโลก (WHO) ประมาณว่าบนโลกของเรานี้ ในทุกวันมีคนตายเนื่องจากเกี่ยวพันกับโรคที่ติดเชื้อมากับน้ำถึง 25,000 คน(Water Borne Disease) ต่อวัน และในบางปีที่มีความแห้งแล้งอาจถึง 50,000 คนต่อวัน           จากสถิติโรคที่เกิดจากการติดเชื้อจากน้ำมีผู้ป่วยเป็นโรคท้อง ...
1
 
Online:  3
Visits:  520,353
Today:  103
PageView/Month:  1,572