บริษัท กรีน วอเตอร์เทค จำกัด

ระบบ RO ( Reverse Osmosis ) คืออะไร ?

6 มิถุนายน 2556

 จุดเริ่มต้นของ R.O. นั้น แรกเริ่มเดิมที่ได้ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อใช้บำบัดน้ำทะเลให้เป็นน้ำดื่มสำหรับกองทัพเรือสหรัฐและนักบินอวกาศขององค์การ NASA และได้ถูกออกแบบ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบัน

        R.O. หรือ Reverse Osmosis ( รีเวอร์ส อออโมซิส ) คือระบบการกรองน้ำโดยการบำบัด มีการแยกน้ำดีและน้ำเสียออกจากกัน ซึ่งอาศัยหลักการเดียวกับไตของมนุษย์ที่ทำหน้าที่ฟอกกรองของเสียออกจากเลือด แล้วขับถ่ายออกจากปัสสาวะ กล่าวคือ การอาศัยแรงดันของน้ำไปบังคับน้ำดิบผ่านเยื่อกรองคุณภาพสูง ที่เรียกว่า TFC ( Thin Film Composite ) membrane ที่ประกอบไปด้วยรูพรุนเล็กๆ จำนวนมากที่มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอนหรือหนึ่งส่วนสิบล้านมิลิเมตร ซึ่งเป็นขนาดที่ใกล้เคียงกับอณูของน้ำ
        น้ำที่ผ่านเยื่อกรอง TFC membrane จึงกล่าวได้ว่าเกือบจะเป็นน้ำบริสุทธิ์ก็ว่าได้ เพราะได้รับการรับรองจาก The EPA ( Environmental Protection Agency-USA ) ว่าเป็นระบบการผลิตน้ำที่มีความสะอาดปลอดภัยที่สุดระบบหนึ่ง ซึ่งสามารถพิสูจน์และทดสอบได้ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ทาง ฟิสิกส์, เคมี , พิษวิทยา และจุลชีววิทยา เทคโนโลยีในการกรองแบบ Reverse Osmosis เป็นระบบที่ทำน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืด เพราะใช้เยื่อกรองที่มีความละเอียดมาก ขนาดที่แยกสารละลายออกจากเกลือได้ ซึ่งการกรองปกติทั่วไปทุกระบบจะไม่สามารถทำได้ ทำให้สามารถกรองได้ในระดับโมเลกุลของน้ำ (ประมาณเศษหนึ่งในล้านส่วนของเส้นผมคนเรา) ดังนั้นจะพบว่าถ้านำน้ำดื่มที่ได้จาก R.O. ไปต้มจะไม่เกิดตะกรันหรือคราบใดๆ เพราะได้ถูกขจัดไปหมดแล้ว ซึ่งเชื้อโรคและไวรัส หรือสิ่งที่ปนมาในน้ำก็จะถูกขจัดออกไปจนหมดด้วย จึงถือเป็นการกรองที่มีคุณภาพสูงสุดในปัจจุบัน
Bookmark and Share
 
Online:  2
Visits:  520,320
Today:  70
PageView/Month:  1,539